Bars – Night Clubs

TITLE AREA TELEPHONES
34 SQ APOLLONIA +30 6985038558
ALBUS APOLLONIA +30 6983000061
ARGO APOLLONIA +30 2284031114
ARMOS APOLLONIA +30 6979733847
ARODOU APOLLONIA +30 2284031929
BOLA VATHI +30 6973042042
BOTZI APOLLONIA +30 2284032358
COZI APOLLONIA +30 6978999815
DOLCI KASTRO +30 2284032311
OMERTA CLUB APOLLONIA +30 6972823158
FOLIE KAMARES (AGIA MARINA) +30 2284031183
GAD APOLLONIA +30 6932253253
GORGONA FAROS +30 6944876160
GRADO CLUB APOLLONIA +30 6983125745
ISALOS KAMARES (AGIA MARINA) +30 6972540695
KAMINI PLATIS GIALOS +30 6992782976
KATH’ODON KAMARES +30 2284031731
KAVATZA APOLLONIA +30 2284035154
KONAKI KASTRO +30 2284033155
KYMA KAMARES +30 2284032045
KYMA BAY KAMARES +30 2284032045
LAZAROU PLATIS GIALOS (LAZAROU) +30 2284071210
LOST BAY PLATIS GIALOS +30 2284071403
MANTALOU APOLLONIA +30 2284031084
NOTOS PLATIS GIALOS +30 6977914580
NOOR AGIOS LOUCAS – ARTEMONAS +30 2284031546
OLD CAPTAIN KAMARES +30 2284031990
PALMYRA PLATIS GIALOS +30 2284071283
PEINWLOGIO AGIOS LOUCAS – ARTEMONAS +30 2284031374
QURIUS APOLLONIA +30 6985038558
RAMBAGAS APOLLONIA +30 2284032215
SYRMA KAMARES +30 2284031829
TO DOLOMA APOLLONIA +30 6974321282
VEGERA APOLLONIA +30 2284033385
VERANDA APOLLONIA +30 2284033969