Αναβίωση επικοινωνίας δικτύου Αρχαίων πύργων και Ακροπόλεων της Σίφνου

Η Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Σίφνου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σίφνου και το Δήμο Σίφνου, αναβιώνουν τα τελευταία χρόνια (κάθε χρόνο την παραμονή του Αγίου Πνεύματος), την επικοινωνία του δικτύου των αρχαίων πύργων-φρυκτωριών & ακροπόλεων της Σίφνου (6ου – 3ου π.Χ αι.. Με την ευγενική συμμετοχή δεκάδων εθελοντών, η επικοινωνία ανάμεσα στα σημεία επιτυγχάνεται μέσω καπνού και κατόπτρων 2.500 χρόνια σχεδόν από την πρώτη χρήση των φρυκτωριών. Οι πύργοι αυτοί χτισμένοι σε στρατηγικά σημεία σε όλη την έκταση του νησιού αποτελούσαν ένα δίκτυο με σύστημα ανταλλαγής σημάτων με καπνό ή φωτιά, αφού είχαν την δυνατότητα να λαμβάνουν και να στέλνουν μηνύματα μεταξύ τους καθώς και από και προς τις 4 αρχαίες ακροπόλεις του νησιού. Έως σήμερα η συνεχιζόμενη αρχαιολογική έρευνα έχει καταγράψει 76 αρχαίους πύργους-φρυκτωρίες που είναι μοναδικοί τόσο από άποψη κατασκευής όσο και εξαιτίας της αριθμητικής τους υπεροχής σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Αλλά και σε σχέση με το μέγεθος του νησιού που είναι μόλις 74 τ. χλμ, η αναλογία είναι εντυπωσιακή (περίπου ένας πύργος ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο), γεγονός που εξηγείται από τον πλούτο του νησιού από τα κοιτάσματα χρυσού, μόλυβδου και αργύρου και το φόβο πιθανών εχθρικών επιδρομών από τη θάλασσα. (Σύμφωνα με μαρτυρίες του Ηροδότου η Σίφνος ήταν το πλουσιότερο απ’ όλα τα νησιά.) Η ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή των εθελοντών και η προσθήκη περισσότερων σημείων κάθε χρονιά είναι ενδεικτική της δυναμικής του εγχειρήματος που αναδεικνύει τον αρχαιολογικό πλούτο του νησιού.

Other Events