Αποστάσεις

Δρομολόγιο Χιλιόμετρα
Απολλωνία - Αρτέμωνας 1,5
Απολλωνία - Βαθή 11
Απολλωνία - Εξάμπελλα 2
Απολλωνία - Καμάρες 5,5
Απολλωνία - Κάστρο 3
Απολλωνία - Καταβάτι 1,5
Απολλωνία - Κάτω Πετάλι 1,5
Απολλωνία - Πλατύς Γιαλός 10
Απολλωνία - Φάρος 7
Απολλωνία - Χερόνησσος 15
Απολλωνία - Χρυσοπηγή 9,5

 

Λεωφορεία

Owner Telephone
Depastas +306973044491
Frantzis +306977905581
Municipal +302284031977
Psatha +306972252995